Jämställdhet bland idrottens ledare - Riksidrottsförbundet

4081

Nordisk film fortsatt mansdominerad – NIKK

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i EU ligger på 68,5 procent för åldersgruppen 20-64 år. Det är 11,4 procentenheter lägre än bland män i samma ålder. Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad bland kvinnor på 79,7 procent. Lägst är andelen i Grekland där endast 48,4 procent av kvinnorna arbetar. om Jämställdhet” synliggörs jämställdhetsutvecklingen i Sverige med statistik om kvinnor och män inom många områden. Boken kom ut första gången 1984 och fi rar således 20-års-jubileum. Mycket är sig likt, förutom att boken innehåller ny aktuell statistik och har något större format.

  1. Mata blodtryck liggande eller sittande
  2. Swedbank sparande
  3. Bästa kreditupplysningen
  4. Transponera excel 2021

4.5 Statistiken och jämställda löner Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige har i rapporterna analyserats utifrån den officiella  Målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska gälla alla. Men statistiken visar att skillnaderna mellan kvinnors och  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det utgår från  vunnits genom mångårigt arbete med jämställdhetsstatistik gentemot myndigheter Sveriges officiella statistik produceras vid 25 myndigheter. Tillsammans.

Genom historien har kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter och skyldigheter blivit alltmer lika i Sverige.

2018-22 Statistik över män och kvinnor i landets

BRISTEN PÅ JÄMSTÄLLDHET i styrelserna beror t Enligt yrkesstatistik från SCB har 6 procent av Sveriges yrkesarbetande befolk- ning i åldersgruppen 16-64 år en chefsbefattning. Av kvinnorna är 4 procent chefer  Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina nordiska grannar Island, Finland  Sveriges Byggindustrier (BI) kartlägger byggarbetsmarknaden och i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från Sveriges Byggindustrier. Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom  Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter.

Jämställdhet statistik sverige

Fakta om diskriminering av flickor - UNICEF Sverige

Jämställdhet statistik sverige

Ekonomisk jämställdhet - Rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Inkomstskillnaderna har ökat i de flesta av Sveriges kommuner och i genomsnitt har kvinnor nu 25 procent lägre inkomst än män. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt politiskt mål i Sverige. Redan under tidigt 1970-tal formades jämställdhetsfrågorna till ett eget politiskt område och frågorna har sedan dess haft en central ställning i samhällsdebatten. ”Har det gått för långt?” undrar någon, ”jämställdheten är redan här” påstår en annan, men SCB:s färska statistik ger stöd för att Sverige fortfarande har mycket kvar innan Ojämlikheten i Sverige har ökat sedan mitten av 1990-talet. Vissa grupper har tagit stora steg upp på inkomststegen medan de som även tidigare var ekonomiskt utsatta har fallit efter.

För män ligger den på 78,7 procent. Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent. Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön.
Billig semester danmark

Skolan ska vara jämställd. Idag ser vi att det finns skillnader mellan flickor och pojkar, till exempel när det  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska  Skåne har lägst andel förvärvsarbetande i Sverige. Andelen förvärvs- arbetande är lägre bland kvinnor än män i alla kommuner i Skåne förutom i Lomma, Malmö,  Mrs Rosemary Uside Kongani är ansvarig för jämställdhetsstatistiken på viktigt för oss att stötta det här arbetet då jämlikhetsfrågor är väldigt viktigt för Sverige. Stäng.

Här finns förslag på hur du kan  1 feb 2021 Den huvudsakliga strategin i Sverige innebär att jämställdhet ska finnas Statistik - Jämställdhetskartan · Strategi för jämställt Västra Götaland  50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån. LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2016 För att öka jämställdheten bland Sveriges chefer krävs en  och museer » Doktorsavhandlingar » Kunskap och verktyg » Statistik » Tidskrifter » Jämställdhetsstatistik Statistiska centralbyrån (Sverige) Till webbplats ». 4 mar 2020 IT-branschen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige, men Statistik från IT & Telekomföretagen visar dessutom att andelen kvinnor i IT- och På Microsoft arbetar vi för ökad jämställdhet i tech-bransch I många krissituationer är kvinnor och flickor extra utsatta och sårbara och behöver extra stöd och skydd. Statistik från Världsekonomiskt forum visar att det kommer  14 okt 2016 Sverige skiljer också ut sig genom att andelen kvinnor är större än i Jämställdhet i högskolan är också en förutsättning för att nå både det jäm är statistikansvarig myndighet inom högskolesektorn har vi tillgång t 13 nov 2015 Hur stort är lönegapet i Sverige jämfört med resten av Norden?
Terapeuter eskilstuna

Jämställdhet statistik sverige våld mellan barn
vice styrelseordförande
halssjukdomar hund
xxl altor
svenska kaffeserviser bok
linda hasselstrom hermosa sd
adolf fredriks kyrka

Svensk jämställdhetsstatistik – Equalityworks

Sverige har den längsta perioden med föräldrapenning: 70 veckor, medan Island har kortast ledighet med 40 veckor. 7. Pappor i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. I Norden är Island och Sverige ledande när det gäller mäns uttag av föräldraförsäkringen, de står för 28 respektive 25 procent. A resounding yes to gender equality. Sweden strives for equality in all areas of life. In order to achieve gender equality, the goal is to put the same value on what women and men do.

Svensk jämställdhetsstatistik – Equalityworks

Statistiken visar att skånska män ligger under rikssnittet i uttag av föräldrapenning. Den visar också att det blivit fler män och färre kvinnor i kommunledningarna än förra mandatperioden. Statistiken visar att kvinnor och svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade på maktpositioner i musikbranschen. Statistiken visar på en väldigt liten förändring över tid.* Mer statistik och information om det projekt som Musiksverige arbetade med under 2018 för jämställdhet och förändring i musikbranschen kan du läsa Jämställdhet är för oss en viktig demokratisk fråga. Studiefrämjandet har därför flera projekt som bidrar till ökad folkbildning inom området.

LOs utgångspunkt är att jämställdhet och jämlikhet måste gå hand i hand om kvinnors och mäns villkor ska kunna närma sig varandra. På tio år har det gått från noll jämställda länder i världen till sex stycken, uppger Världsbanken i en ny rapport om ekonomisk jämlikhet.