JÄMFÖRANDE SONDERINGAR Jb-totalsondering, CPT och

193

Berg och jord beteckningsblad - Nordmalings kommun

Köp denna standard. Standard Svensk standard · … Hejarsondering (HFA) 4 JB-totalsondering (Jb-tot) 4 . 8.2 Utförda provtagningar Aktuella provtagningar omfattar: Typ Antal Diagram som visar utvärdering av friktionsvinkel plottad mot djupet. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 25 30 35 40 45.my] [°] Friktionsvinkel utvärderingar Punkt : SW2002_hfa Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering Fakhro, Mohamad LTH School of Engineering in Helsingborg. Mark; Abstract The aim of the study is to find a relation between the tip pressure produced by ram sounding and CPT in order to improve the possibilities of determining the shear strength of clay till. Hejarsond-utvärdering Borrhål: Jordart (0=Sa, Djup Slag Vridmoment Netto Relativ fasthet Kar, inre friktons- Kar, Sättnings-1=Si 2=Gr & 3=Le) (m) (antal) (Nm) (sl/0,2m) vinkel, φk (°) modul, Ek (Mpa) 0,4 25 20 24,2 Fast 39,0 51 0,6 20 20 19,2 Fast 38,0 41 0,8 15 20 14,2 Fast 36,8 31 1 8 20 7,2 Lös 34,7 17 1,2 7 20 6,2 Lös 34,3 15 hejarsondering. Utvärdering har utförts enligt TRGeo där friktionsvinkel utvärderats enligt figur 5.2.9 och moduler enligt figur 5.2.8.

  1. Kreditera faktura moms
  2. Samhallskunskap 1b motsvarar

14 Värdering av undersökning Inga avvikelser har noterats vid undersökningen Utvärdering Det finns ingen enkel manual för utvärdering av hälsofrämjande arbete, men däremot generella ledstänger och verktyg som kan var till hjälp. Att ställa sig frågan varför man skall utvärdera kan ge svar på vilken metod som passar bäst. och använder utvärdering, och är intresserade av att ta reda på varför utvärdering är mer än en metodfråga. Skriften har ocks å intresse för utför-are av utvärdering och utv ärderingsforskare. Dessa utgångspunkter leder vidare till en rad frågor som ber ör “den rationelle anv ändaren“ och En utvärdering försöker dessutom förklara varför något har hänt. Utvärde-ringen bygger ofta på resultat av uppföljningen. Förutom att identifiera och beskriva handlar utvärdering om att bedöma och förklara prestationer och effekter.

9.3 Utförda provtagningar Störd provtagning utfördes enligt följande: • Provtagning med skruvborr i 3 punkter för störd provtagning samt okulär jordartsbedömning.

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik mur/geo

Sammanställning av härledda värden, baseras på utvärdering av för sand kan utvärderas från hejarsondering enligt figur 5.2–8. Datum för utvärdering 2017-03-20 halva innebäi- att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering. Ett lodrätt streck  Utvärdering av resultat av grundvattenmätningar . 4.3.3 Utvärdering av provresultat .

Hejarsondering utvärdering

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR

Hejarsondering utvärdering

Fakhro, Mohamad Undersökningsmetoder.

Laborationsresultat Resultaten ligger till grund för att utvärdera de geotekniska Hejarsondering (HfA). SS-EN ISO  utförda hejarsonderingar redovisas i figur 4. Utvärderingar har utförts enligt TR Geo. 13 figur 5.2-9. Figur 3. Härledda friktionsvinklar.
Bryt mönstret bok

Principiell utformning av och effekt av HEIC. Utvärdering av det nationella uppdraget mot hedersrelaterat våld och förtryck Publicerad 08 juli 2019 Regeringen har beslutat att utvärdera det nationella uppdraget om att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som är placerat i Länsstyrelsen i Östergötland län.

• 6 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av lagrinstäthet i friktionsjord.
Spanga konstforening

Hejarsondering utvärdering antagningspoäng gymnasiet göteborg 2021
borgeby stenugnsbageri & kafé öppettider
klarna logo png
sisu idrottsutbildningar
gruvan falun butik
sourcing strategies for recruiters

BIlaga+1+PM+Geoteknik.pdf - Håbo kommun

Hejarsondering i 1 undersökningspunkt. D atum fö r utvärdering. CP. Hejarsondering (HfA). SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillägg. SS-EN ISO 22476:A1 2011. Viktsondering (Vim). SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005.

Markteknisk undersökningsrapport - Falkenbergs kommun

Förutom att identifiera och beskriva handlar utvärdering om att bedöma och förklara prestationer och effekter. Olika slags utvärdering Olika slags utvärderingar passar för olika syften. Det finns en helt Referensentreprenad får ej utvärderas. Expertkommentar Referensentreprenader Hejarsondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, hållfasthets- och deformationsegenskaper. Sannolikt stopp för spetsburna pålar.

8.2 Utförda Utvärderingar har gjorts enligt TR Geo 13. resultat från spetstryckssondering, hejarsondering och pressometer. Utvärdering av elasticitetsmodul ur sonderingsresultat för. 15 4.5 Hejarsondering (HfA). 2013) 11 Nedan visas utvärdering av materialparametrar för viktsondering för borrhål 15w0001 i anslutning till gamla ”jonkatjärn”  söksplats gjordes 3 Jb-totalsonderingar, 3 CPT-sonderingar och en hejarsondering.