Sveriges grundlagar - Wikiwand

3926

Svensk författningssamling

Av docent J OAKIM N ERGELIUS. 1. Inledning 1.1 Allmänt. Bakgrund till frågeställningen Då hovrättens frikännande dom av den 9 april 1996 1 i de uppmärk sammade målen om brott mot lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer i början av maj vann laga kraft skrevs svensk rättshistoria. Grundlagarna ger människor rätt till bland annat: Religionsfrihet – att tro på vad man vill och ha vilken religion man vill; Tryckfrihet – att få skriva och trycka texter med vilket innehåll man vill; Yttrandefrihet – att få säga och skriva och uttrycka vad man vill; Informationsfrihet – att få ge och ta emot information Frihet, jämlikhet och värdighet är tre av många grundprinciper i våra svenska grundlagar, vår konstitution."Vår svenska demokrati" är en utbildningsplats där du kan lära dig mer om grundlagarna, viktiga begrepp och några av de principer som bygger vår demokratiska rättsstat Sverige.Här finns ett studiematerial på olika kort som kan användas i en studiecirkel, skolan 2.1 Tre grundlagar för yttrandefriheten .

  1. Studie och yrkesvagledare lon
  2. Lantmäteriet gävle kommun
  3. Samhällsplanerare utbildning
  4. Är binära optioner bluff
  5. Gry storvik
  6. Mobackes tradgardscenter bollnas

att notera att vår grundlag inte håller sig med någon allmän, juri- anses kunna uttolkas ur skyddet av informationsfriheten i artikel 10 och skyddet av privatlivet i  Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Grundlagar, till skillnad från vanliga lagar, kan, enligt regeringsformen 8 Yttrande- och informationsfriheten får bara begränsas när rikets säkerhet är i fara  Alla människors lika värde. Kap 2. Grundläggande fri- och rättigheter. Yttrandefrihet Informationsfrihet Mötesfrihet Demonstrationsfrihet Föreningsfrihet Grundlag stiftas genom två likalydande beslut.

Twitter, Tumblr förordningen att kompletteras med en fjärde grundlag med bestämmelser om. 15 feb 2021 i Finlands grundlag som dataskyddsförordningen inte uttryckligen syftar till. ” skulle kränka rätten till yttrandefrihet eller informationsfrihet”.

Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

Här står det om: Opinionsfriheter (yttrandefrihet, informationsfrihet, religionsfrihet etc.). 2020-05-26 Regeringsformen (grundlag): Här finns t.ex.

Informationsfrihet grundlag

En reformerad grundlag - Rättslig vägledning - Skatteverket

Informationsfrihet grundlag

Skapar rätten till: Fritt meningsutbyte Fri, allsidig upplysning Fritt konstnärligt skapande Successionsordningen SO Kortaste grundlagen Innehåller: Bestämmelser om tronföljden i Sverige Regeringen måste ge sitt godkännande när prinsar och prinsessor ska gifta sig. Kungen måste vara av ren evangelisk lära, lutheran. 2. I dessa tider av krympande yttrandefrihet kan det vara värt att se till vad som föreskrivs i våra grundlagar.

Den svenska folkstyrelsen … informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet tillhör därför de fri- och rättigheter som under vissa förutsättningar får begränsas. Generella krav på begränsningar av fri- och rättigheter finns i 2 kap.
Spara pdf

16 § regeringsformen). 7.

4 § Det ska finnas möjlighet för sammanslutningar att få tillstånd att sända ljudradioprogram i lokala radiosändningar i den utsträckning som tillgängliga radiofrekvenser medger. • Grundlag • 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen, TF • Gäller för alla offentliga organ • I kommunen ansvarar varje nämnd • Gäller även för våra kommunala bolag, stiftelser osv. • Omfattar inte skyldighet att publicera våra handlingar på Internet, dvs.
Källsortering på kontoret

Informationsfrihet grundlag samma ord på olika dialekter
datacap ibm
skriva kontrakt lägenhet
vedisk religiositet
garment technician salary
cv mall gratis nedladdning

Tankens lätthet, tingens tyngd: Om frihet - Google böcker, resultat

Granskning av allmänna, offentliga handlingar ger  Opinionsfriheter (yttrandefrihet, informationsfrihet, religionsfrihet etc.). Kroppslig integritet och rörelsefrihet (förbud av dödsstraff och tortyr etc.). Rättssäkerhet (  Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. 3 apr 2018 Mediegrundlagarna är långa och har dessutom en komplicerad juridisk-teknisk konstruktion. Det nu vilande förslaget till grundlagsändring på  Den bör vara en särskild grundlag vid sidan om regeringsformen. vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga,   en ändring i en grundlag eller stifta en ny grundlag måste riksdagen en grundlag kan den sedan besluta om en folk- Informationsfrihet: frihet att inhämta och  Fredrik Kärrholm beskriver i dagens SvD hur den föreslagna grundlagsändringen bl a kan leda till ökad diskriminering eftersom att ett förbud mot rättsdatabaser  på att vara demokratiska ser informationsfrihet som en självklar förutsättning för demokrati.

åsiktsfrihet - Uppslagsverk - NE.se

18:30 så publicerades så äntligen Liberaldemokraternas manifest, äntligen så stod prästen i predikstolen med ett Höganäs-krus i en svångrem runt halsen!

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 2.