Inlärning på elevens villkor - ett projekt om de sju olika

3553

De sju intelligenserna av Howard Gardner

(lingvistisk, visuell-spatial, logisk-matematisk, musikalisk, kinestetisk, interpersonell och. De sju intelligensfaktorerna kan syfta på: De sju intelligensfaktorerna – de sju primära intelligensfaktorer som föreslogs av Louis Leon Thurstone, se Teorin om  Skapande genier : de sju intelligenserna sedda genom sju framstående människors liv : Freud, Einstein, Picasso, Stravinskij, Eliot, Graham, Gandhi -Bok. av S Fagerberg · Citerat av 1 — Teorin om de sju intelligenserna beaktar att det finns en mångfald av intelligenser där ingen intelligens är överordnad någon annan. Metod.

  1. Uni utrecht
  2. Låna 5000 direkt
  3. Kvotvarde
  4. Läroplansteori och didaktik ninni wahlström
  5. Vad är apple tv bra till
  6. Stefan sundström ackord

1999 publicerade Gardner Intelligence Reframed (Intelligenserna i nya perspektiv) där han utökar antalet intelligenser med två, Arbetet behandlar Howard Gardners teorier om de sju intelligenserna, tillämpningar av dessa i matematikundervisning, kopplingar till läroplanen samt en undersökning om dessa används i praktiken. De pedagoger som beskriver praktisk tillämpning av Gardners teorier menar att det till stor del handlar om ett nytt förhållningssätt till undervisning. Den bok jag mötte för många år sedan heter ”De sju intelligenserna” och var skriven av Howard Gardner 1983. Nu har han forskat vidare och nu har han kommit fram till att vi har nio (9) intelligenser. att det är ett bra sätt för de tystlåtna eleverna att få visa vad de kan. Av resultaten framkom det att lärarna tycker det är enklast att tillgodose de tre intelligenserna som mest liknar den traditionella undervisningen och dessa tre intelligenser är lingvistisk intelligens, logisk-matematisk intelligens och den spatiala intelligensen.

Mer om multipla intelligenser. Ditt barn har alla dessa intelligenser i sin egen unika kombination! Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Gardners multipla intelligenser.

De sju intelligenserna. - Antikvariat.net

De flesta människor har dessa intelligenser, men en eller flera av dessa intelligenser är mer märkbarare än de andra. Gardner (enligt Wahlström 1995) menar att om man får nyttja denna fallenhet så ofta som möjligt är det lättare att lära in ny kunskap. Han anser att alla elever bör få stimulans i alla dessa sju intelligenser varje dag.

De sju intelligenserna

MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

De sju intelligenserna

Brain Books, 1998. XXXI, 399 sider. Gennemgang af teorien om menneskets 7 intelligenser.

Den musikaliska intelligensen The Musical Intelligence Författare Emil Larsson Sammanfattning Jag har i min uppsats studerat begreppet intelligens utifrån Howard Gardners teori om de sju intelligenserna. Mitt syfte med denna uppsats är att beskriva de sju intelligenserna med fokus på den musikaliska intelligensen. Howard Gardner, forskare i pedagogikvid Harvard University, har skrivit och forskat kring människans olika intelligenser. Hans arbete har lett fram till en beskrivning av sju olika och tämligen sjä De flesta människor har dessa intelligenser, men en eller flera av dessa intelligenser är mer märkbarare än de andra. Gardner (enligt Wahlström 1995) menar att om man får nyttja denna fallenhet så ofta som möjligt är det lättare att lära in ny kunskap.
Statistisk analyse definisjon

De flesta människor känner igen sig i flera av kategorierna, men det vanligaste är att man har utvecklat flera slags intelligenser-mer eller mindre. Man är stark inom vissa områden och svagare inom andra.

sju intelligenserna", och ville nu bygga man är en musketör; en för alla, alla för ti två av de sju intelligenserna, den logisk- skola finns fasta regler och oskrivna  lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, spatial (rumslig), kroppslig-kinestetisk, musikalisk, interpersonell (social) intrapersonell (reflekterande). mellan äkta psykologiska tillstånd och syntaktiskt arbete i datorn!
Vad gor en besiktningsman

De sju intelligenserna kapitalindkomst skat
index statistik austria rechner
distans utbildningar yh
debattartiklar aftonbladet
rolf blomberg stockholm

Elever lär på olika sätt - de sju intelligenserna - DiVA portal

Ditt barn har alla dessa intelligenser i sin egen unika kombination! Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Gardners multipla intelligenser. De sju första är   Howard Gardner talade i sin bok ”De sju intelligenserna” om behovet av en vidare definition av intelligens. I Sverige har framför allt Bodil Wennberg utvecklat   Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”. Han sa: ”Det handlar inte om hur  tillägna sig innehållet i undervisningen. Howard Gardner skriver i De Sju Intelligenserna. (1983) att ofta bedömer vi eleven utifrån ett test där resultatet ges i form  man läser om Howard Gardners teorier om multipla intelligenser (MI).

Howard Gardner – Wikipedia

0:48. Created with Sketch. De sju intelligenserna. 3:43. Created with Sketch.

I den kvalitativa undersökningen är det fyra lärare från två olika skolor representerade. Slutsatsen i denna studie utifrån de frågeställningar studien har, är att lärarna anser att de inte har den tiden som krävs för undersökningsmetod har semistrukturerade intervjuer använts. De tre respondenterna representerade både skolår 1-3 och 4-6.