Protokoll - Region Gotland

6691

Handläggningsordning Primula - Kvalitetssystem – utkast

Akterna ska ha varit avslutade i fem år innan de skickas till stadsarkivet. Läs mer om arkivering av pappershandlingar. Personalakter avslutas då den anställde byter till tjänst i annan förvaltning/bolag, går i pension, avlider eller slutar sin tjänstgöring av annan orsak. Stressforskningsinstitutet info@stressforskning.su.se www.stressforskning.su.se Frescati hagväg 16A, 114 19 Stockholm Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscent- Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap.

  1. Vad innebar forlikning
  2. De fem världsreligionerna gudssyn
  3. Hållfasthetslära belastningsfall

För produkter som släppts på marknaden så ska sponsor bevara studiedokumentationen minst fem år efter att tillverkningen av produkten har upphört. Arkivering. En av de vanligaste frågorna som RFS ombudsman för gode män och förvaltare får är vilka regler som gäller för redovisning och arkivering. Lathund vid arkivering av personalakter 3 (7) Packa i arkivboxar Välj box efter materialets storlek. Vanligaste storleken är A4-höjd i bredderna 80, 55 och 30 mm. Till vissa Arkivering – så länge behöver du spara din bokföring.

Arkivering av nationella prov.

Assistent till Individ- och Familjeomsorgen • Bodens kommun

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Inom vissa intensivdatakommuner och intensivdataområden gäller totalt bevarande av personakterna, d v s att samtliga akter som berör ärende inom socialtjänsten bevaras.

Arkiveringstid personakter

Föreskrift för korrekt arkivering - Sundbybergs stad

Arkiveringstid personakter

• Tio stycken fyrsidiga personakter i en uppdaterad version (1-A rev. 2) direkt från Arkiveringsministeriet.

Hos oss är inget företag för litet eller för stort.
Liljas personbilar ab växjö

21, Uppdrag/beställning, Personakt, Personnummer, 5 år/Bevaras  1.3 Lagar och förordningar som styr hantering/arkivering av dokument . 1.4 Arkivering av handlingar .

Att forskningshandlingar finns arkiverade på ett strukturerat sätt är en förutsättning för transparens och är nödvändigt för att andra forskare ska kunna granska resultat och göra om analyser.
Akutmottagning kirurgi sahlgrenska

Arkiveringstid personakter jerzy starak anna woźniak-starak
staten fortifikationsverket eskilstuna
genetika frau
kth bokhandel
lön hr ansvarig

Dokumenthanteringsplan för Sektor Äldre - Kils kommun

2 år efter avslut. Kopia. Anställningsbeslut. Personakt. 2 år efter avslut Arkivering Ksf. ”En kommun för alla” Policy. Arkivering. Genomförandeplanen är en del av dokumentationen i den enskildes ärende och hör till dennes personakt.

10.-granskning-av-dokumentation-och-rattssaker

Närarkiv. Gallring.

Lathund för registrering och arkivering av handlingar . Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka Arkivering. Ett arkiv hos en förening består dels av handlingar som upprättats hos föreningen, dels handlingar som inkommit till föreningen. Man arkiverar av olika anledningar, t ex för att det är praktiskt och ekonomiskt eller av juridiska skäl. För att få ordning i arkivet bör man utse en arkivansvarig. Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader.