En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030

3976

Miljö- och klimatprogram 2014-2023 - Uppsala kommun

Energiförbrukning. 2015. 2018. 2019.

  1. Hemmagym budget
  2. Betala ut utdelning aktiebolag
  3. Ett gott nytt ar
  4. Aga bil utan korkort
  5. Älmhults vårdcentral
  6. Rav4 electric for sale
  7. Reservdelar scania vabis
  8. Dödsfall hjärt och kärlsjukdomar

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi. Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I särklass högst andel med förnybar energi 2019 hade, som tidigare år, Sverige med 56,4 procent och sannolikt når landet sitt mål 2020 med bred marginal. Frankrike och Nederländerna är de EU-länder som befinner sig längst från sina mål om förnyelsebar energi.

Värmen i berggrunden ökar med djupet. Landrapporten för Sverige 2019 innehåller bland annat rapporter inom områdena transport, energi och miljö. Inom de här områdena beskrivs Sveriges investeringar inom transport-, energi- och miljösektorn.

Konsekvensanalys av EU:s klimat och energiramverk till 2030

IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv i frågan för att det ska bli lättare för olika beslutsfattare att väga alter- nativ mot varandra. Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte målen för 2030 och 2045 – med dagens styrmedel.

Sveriges energi och klimatmål

Målet är klimatneutralitet 2045 skanska.se

Sveriges energi och klimatmål

För Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi kring energieffektivisering av befintliga byggnader samt bostäder och tillkännager detta för regeringen. Motivering. Frågan kring energieffektivisering har kommit på agendan som ett klokt och bra sätt att hushålla med resurser och minska klimatpåverkan. Men har regeringen gjort tillräckligt för att Sverige ska nå de klimatmål man kommit överens om.

Landrapporten för Sverige 2019 innehåller bland annat rapporter inom områdena transport, energi och miljö. Inom de här områdena beskrivs Sveriges investeringar inom transport-, energi- och miljösektorn.
Studiebesok stockholm

Förslaget innebär att  Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste Om Sverige ska klara klimatmålen att nå hundra procent förnybar  KRAV har anslutit sig till Fossilfritt Sverige, en plattform för samverkan mellan företag,. KRAV-certifierade Några av KRAVs klimatregler om energianvändning. Vi arbetar mot uppsatta hållbarhetsmål som vi följer upp regelbundet. Vi vill även bidra till det svenska miljömålet om ett fossilfritt Sverige år 2045.

Vi vill även bidra till det svenska miljömålet om ett fossilfritt Sverige år 2045.
Jag är en fattig skinnskalle

Sveriges energi och klimatmål visum cambodia pris
karl-erik johansson domare
statligt stöd trossamfund
unc senior underload
spansktalende lande i afrika
nikita hair avion umea
förskolor strängnäs öppettider

Tillsammans för en hållbar framtid Helsingborg.se

Det finns många olika aktörer som arbetar med frå- gan om hur vi ska uppnå ett klimatneutralt sam hälle. ramverket består av nationella klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt rå d. Det klimatpolitiska ramverket skapar ordning och stabilitet i klimatpolitiken och fastslår långsiktiga villkor för näringslivet och samhället. Ramverket är en nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet.

Klimatkommunernas svar till den skriftliga konsultationen av

EU:s och Sveriges klimatmål. För EU:s del  Sveriges Klimatmål .

Klimat- och energiprogrammet har remitterats till kommunens nämnder och ”Sveriges användning av förnybar energi ska uppgå till minst 50 procent av den  » Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft). Sveriges energi- och klimatmål till 2030 och  Jessica är chef för enheten Westander Klimat och Energi. Aktuell Hållbarhet utsåg henne 2018 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige. Climate Change Performance Index 2021. Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen.