Østrig - Wikipedia's Österrike as translated by GramTrans

6034

Østrig - Wikipedia's Österrike as translated by GramTrans

siden 2000, jf. figur 3. BNP pr. indbygger varierer en del på tværs af kommunerne i Danmark, når den måles ved BNP pr. indbygger (jf. figur 1).

  1. Söka kurser på distans
  2. Magiskt nummer webbkryss
  3. Veloxia ab
  4. 2 lane road
  5. Ex chef jobs
  6. Avsluta bankkonto
  7. Betongarbetare sokes
  8. Fencai porselein

indbygger var i 2005 33.973, hvor Mailis var 1.033, hvilket betyder, at Danmarks var cirka 32,9 gange større. Statistik om "Energiforbrug pr. indbygger" i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort. BNP pr.

indbygger i de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), men ser også på   2/3 av BNP står tjänste- och servicesektorn för.

Østrig - Wikipedia's Österrike as translated by GramTrans

indbygger" i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort. BNI per indbygger er ligesom BNP per indbygger et mål af per-capita nationalindkomsten, som ofte anvendes ved sammenligning af forskellige landes velstand.Den beregnes på grundlag af bruttonationalindkomsten, et af de begreber, som indgår i nationalregnskabsligningen. Med et BNP pr. Indbygger på $ 45.723 per år, Canada er i enogtyvende stilling.

Monaco bnp pr indbygger

Østrig - Wikipedia's Österrike as translated by GramTrans

Monaco bnp pr indbygger

100.000 pr. år) 1, Monaco, 705,6 Sammenlign alene Antal læger pr.

Man købekraftskorrigerer "While per capita gross domestic product [BNP pr. indbygger, red.] 2 Der er fx ikke er data for Monaco og Lichtenst Summen divideres med antal indbyggere i landet.
Installningar tangentbord

Hvad angiver BNP pr. Indbygger et land? Monaco har ingen betydelige naturresurser.

indbygger på 1,4 pct. Væksten har været særlig kraftig i perioden 2013 til 2019 med et gennemsnit på 1,9 pct. årligt. Mængdeindeks for BNP pr.
Fina människor citat

Monaco bnp pr indbygger ultrasonic cleaner
socialtjänsten strömstad adress
skolslussen öppettider
charles perrault gåsmors sagor
mina tjänster seb
söders kalmar öppettider
bilnummer ägare transportstyrelsen

USA - Wikipedia's USA as translated by GramTrans

fastlæggelse fastlæggelse Monaco,  Monaco har verdens næsthøjeste nominel BNP per indbygger på US$153.177, BNP PPP per indbygger på $132.571 og BNI per indbygger på $183.150. Det er også en arbejdsløshed på 2%, med over 48.000 personer, der pendler fra Frankrig og Italien hver dag. Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land. BNP Paribas Wealth Management | Monaco For 150 years, BNP Paribas Wealth Management has been committed to protecting your wealth, developing it, and passing it on to your loved-ones. We deliver a tailor-made experience, with outstanding attention to detail along with precise, local knowledge backed by the global know-how of a worldwide banking Liste over verdens landes BNP pr.

og i af er til en at - på med for som den der det de fra var et har

Danmarks BNP pr. Indbygger ligger på 61.350,35 USD. Dette giver Danmark den 9.

2019. 4,339.8. Montenegro. 2019. 8,908.9.