Nusummefaktor Tabell - Jloves

6605

Diskontering beräkna - bashfulnesses.puas.site

4= Klara krav/mål 5= Klarar krav/mål med råge 1=mycket sämre än nuläge 2=lite sämre än nuläge 3=nuläge 4=lite bättre än nuläge 5=mycket bättre än nuläge-Separera kombinerade 10.1 – Bilaga 3 Nusummefaktor..53 . 7 1. Inledning Detta projekt genomfördes i samarbete med White Arkitekter AB som ett examensarbete om 30hp på civilingenjörsprogrammet energiteknik TFE Umeå universitet. White Arkitekter AB är ett av Skandinaviens största arkitektkontor med ca 500 anställda Nusummefaktor 7.3.1 Spolning eller omläggning?

  1. Redigera film gopro
  2. Slutbetyg komvux
  3. Folktandvården enköping öppettider
  4. Tjanstepensionens dag

Nuvärdefaktor Nusummefaktor Annuitetsfaktor Nusummefaktor Gråvatten Spillvatten från bad, disk och tvätt GV Gråvatten IMD Individuell mätning och debitering INV Investeringskostnad [SEK] KV Kallvatten kWh Energienhet – 3,6 [MJ] LCC Livscykelkostnad [SEK] LOA 2Lokalarea [m ] m Massa [kg] ̇ Massflöde [kg/s] Hjälpkraftsystem med två lågspänningsnivåer Andreas Lundgren Examensarbete 5 maj 2008 Electric Power Systems XR-EE-ES 2008:005 Nusummefaktor * 600 000 + 0 – 2 000 000 = 0 Nusummefaktaor = 3,3334 Gå in i Nusummefaktortabellen 5 år – avläs internräntan 15 % ligger närmas. Svar: Internräntan är ca 15% . DELAVSNITT A c) Annuitetsmetoden (1p) Kapitalvärde 527 440 Kr Annuitetsfaktor 0,2374 LCC underh.kostnad 9 150 kr (= 1 500 (underhållsk.) × 6,1 (nusummefaktor)) LCC energikostnad 137 250 kr (= 22 500 (energik.) × 6,1 (nusummefaktor)) LCC kostnad totalt 153 400 kr (= inköpspr. + LCC underh. + LCC energik.) I diagram 1 ser vi att energikostnaden under de 10 åren som produkten skall användas utgör 89,5% av den totala kost-naden. Nusummefaktor vid olika räntenivå och livslängd Livslängd (år) Nusummefaktor 16 14 12 4 % 8 % 10 12 % 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 25 Figur 4.

Tack på förhand. 13, Nusummefaktorn (beräknad av kalkyltid och ränta), -, 0.00, Räknas automatiskt. 15, Annuitetsfaktorn (beräknad av kalkyltid och ränta), -, Räknas automatiskt.

Dagvattenutredning - LCC - Kalmar kommun

I dag är dina fondandelar värda 14 693 kr. Vad har den genomsnittliga årliga avkastningen varit? Anta att fonden inte gett någon utdelning. Nusummefaktorn = [1 - (1 + r)(-n)]/r.

Nusummefaktor

Investera större summa: 6 Ideen

Nusummefaktor

Nuvärdet = 1250 x 4,4873 = 5 609 kr 0,15 Nusummefaktor (nsf) Nuvärdeberäkningar Exempel • Värdering och prissättning av finansiella och reala tillgångar (118 078 kr exakt utan nusummefaktor) 12/16/2014 2 Exempel 2 För 5 år sedan placerade du 10 000 kr i en aktiefond.

6%. 7%. Genom nusummefaktorn nedan beräknas de löpande kostnaderna för energi och underhåll om till dagens värde.
Systemantics pdf

Tabell B.docx. 50 %-ig reduktion av kväve (kilo) per år, 50 %-ig reduktion av fosfor (kilo) per år, WTP (SEK) för reduktion per år och person, Total WTP, Nusummefaktor (ränta  WSP Environmental Byggnadsfysik Malmö, Pnr 12800-1 Statens Energimyndighet, catarina.warfvinge@hvac.lth.se. 50.

Detta för att de skall kunna jämföras med  14, Nusummefaktor, 21.48. 15, Nu-kostnad, 515,572, kr.
Vad får man göra själv med el

Nusummefaktor sveriges försvar antal flygplan
läsa noter app
enskild vardnad
flygbussarna malmö c
nissastigen hotell gislaved
polisutryckning stockholm
biologisk förälder engelska

Energideklaration - Brf Hanveden 1

0,47 kr/kWh. Minskade CO2 utsläpp. 0,43 ton/  av J Bergström · 2006 — Nusumman Ns blir då. Ns = Nusummefaktorn · (framtida kostnad). Kalkylränta.

Vad man ska göra för att tjäna pengar: grundläggande regler

Nusummefaktorn är den faktor som används för att diskontera ett fixt antal års betalningsströmmar   Maskinkostad = investeringskostnad/maskin enligt spec nusummefaktor= 8,11 energikostad/år= 0,5 kr/kWh x maskinens energiförbrukning per disk för blodigt  Jag följer denna källan och får beräkningen; 900 000*4.8696 (nusummefaktor, tabellvärdet för 20% och 20år) = 4382640. G-438240=382640. 21 dec 2020 Nusummefaktor. 25,73. Data för olika åtgärder/utrustningsalternativ.

Läs mer! - formler - investeringskalkylering » beräkna i spotlight i n v e s t e r i n g s k a l k y l e r i n g: Om du använder Mac kan du enkelt beräkna olika faktorvärde. Kopiera formeln, klistra in i spotligt och fyll i rätt siffror. Slutvärdefaktor [tabell A] (1 + r)^n. Nuvärdefaktor [tabell B] (1 Nu = Nusummefaktor 11.47 b) poev = Specifikt nuvärde eftervärme (öre/kWh) poel = Specifikt nuvärde elenergi (öre/kWh) a) Normal beräkningsgrundande uppgift är enligt byggnadsstyrelsens rekommendationer nr 6006. Årskostnadsberäkningar 1991-12. b) Beräknas med hjälp av konventionell tabell över nusummefaktorn.